วิธีการสมัครสมาชิก
 
เมื่อกดลงทะเบียนเสร็จจะขึ้นหน้าตอบรับ

 
จากนั้นยืนยันการลงทะเบียน และ เพิ่มธนาคารเพื่อถอนเงิน 
 
Copyright © 2018 truthbetone.com All right reserved.